สนใจสินค้า
 โทร.๐๘-๕๙๑๑-๑๔๖๔
Mail :
satal01@hotmail.com
 บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
จดหมายข่าว
(เข้าชม 596 ครั้ง)

 

อัตราค่าธรรมเนียม สั่งพิมพ์
อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

- จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ฉบับละ 50 บาท
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ฉบับละ 20 บาท
- จดทะเบียนยกเลิก ฉบับละ 20 บาท
- ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
- ตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท
- คัดสำเนาและรับรองสำเนา ฉบับละ 30 บาท