myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com ภัยน้ำท่วม http://chiang.myreadyweb.com/article/topic-5339.html <h3 style="text-align: center; color: blue"> <span style="font-size: 18px"><span style="color: rgb(0,128,0)">คู่มือ รับสถานการณ์น้ำท่วม</span></span></h3> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เหตุการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วม โดยทางรัฐและหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องกรทำการป้องกันและฟื้นฟู ระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญก่อน อาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างทันที ดังนั้นประชาชนจึงควรมีความพร้อมในการเตรียมรับสถานการ์น้ำท่วมเพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยที่จะเกิดขึ้นได้</span><span style="font-size: 18px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <h3 style="color: blue"> <span style="color: rgb(128,0,128)"><span style="font-size: 20px">การเตรียมการก่อนน้ำท่วม</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การป้องกันตัวเองและความสียหายจากน้ำท่วม ควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพราะหากรอให้มีการเตือนภัยเวลามักไม่เพียงพอ&nbsp; รู้จักกับภัยน้ำท่วมของคุณ สอบถามหน่วยงานที่มีการจัดการด้านน้ำท่วม ด้วยคำถามดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ภายในละแวกใกล้เคียงในรอบหลายปี เคยเกิดน้ำท่วมสูงที่สุดเท่าไร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เราสามารถคาดคะเนความเร็วน้ำหรือโคลนได้หรือไม่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เราจะได้การเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่น้ำจะมาถึงเป็นเวลาเท่าไหร่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เราจะได้รับการเตือนภัยอย่างไร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ถนนเส้นใดบ้าง ในละแวกนี้ที่จะถูกน้ำท่วมหรือจะมีสิ่งกีดขวาง</span></span></p> <h3 style="color: blue"> <span style="color: rgb(128,0,128)"><span style="font-size: 20px">การรับมือสำหรับน้ำท่วมครั้งต่อไป</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคุณเมื่อเกิดน้ำท่วม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ทำความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขี้นตอนการอพยพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด จากบ้านไปยังที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. เตรียมเครื่องมือรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ทำอาหารฉุกเฉินแหล่งอาหารและไฟฉาย รวมทั้งแบตเตอร์รี่สำรอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม ควรจะเตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู กาวซิลิโคน เพื่อใช้ป้องกันบ้านเรือน และควรทราบแหล่งวัตถุที่จะนำมาใช้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. นำรถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ซึ่งน้ำไม่ท่วมถึง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. ปรึกษาและทำข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับการประกันความเสียหาย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและเก็บไว้ตามที่จำง่าย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9. รวบรวมของใช้จำเป็นและเสบียงอาหารที่ต้องการใช้ ถายหลังน้ำท่วมไว้ในที่ปลอดภัยและสูงกว่าระดับที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10. ทำบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่างทั้งหมด ถ่ายรูปหรือวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11. เก็บ บันทึกรายการทรัพย์สิน เอกสารสำคัญและของมีค่าอื่นๆ ในสถานที่ปลอดภัยห่างจากบ้านหรือห่างไกลจากที่น้ำท่วมถึง เช่น ตู้เซฟที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12. ทำแผนการรับมือน้ำท่วม และถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สังเกตุได้ง่าย และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ</span></span></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,205)"><span style="font-size: 16px">ถ้าคุณคือพ่อแม่</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ทำหารซักซ้อมและให้ข้อมูลแก่บุตรหลานของคุณ ขณะเกิดน้ำท่วม เช่น ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำและอยู่ใกล้เส้นทางน้ำ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ต้องการทราบหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ต้องการทราบแผนฉุกเฉินสำหรับ โรงเรียนที่บุตรหลานเรียนอยู่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เตรีมแผนการอพยพสำหรับครอบครัวของคุณ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - จัดเตรียมกระสอบทราย เพื่อกันน้ำไม่ให้เข้าสู่บ้านเรือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ต้องมั่นใจว่าเด็กๆ ได้รับทราบแผนการรับสถานการณ์น้ำท่วมของครอบครัวและของโรงเรียน</span></span><br /> &nbsp;</p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,205)"><span style="font-size: 16px">การทำแผนรับมือน้ำท่วม</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การจัดทำแผนรับมือน้ำท่วม จะช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่จะต้องทำหลังได้รับการเตือนภัยเดินสำรวจทั่วทั้งบ้านด้วยคำแนะนำที่กล่าว มา พร้อมทั้งจดบันทึกด้วยว่าจะจัดการคำแนะนำอย่างไร ในช่วงเวลาที่ทุกๆ คนเร่งรีบและตื่นเต้นเนื่องจากภัยคุกคาม สิ่งที่สำคัญที่จะลืมไม่ได้ก็คือ หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ ที่สำคัญไว้ในแผนด้วย</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <h3 style="color: red"> <span style="font-size: 16px"><span style="color: rgb(0,0,205)">ถ้าคุณมีเวลาเล็กน้อยหลังการเตือนภัย :</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,128)"><span style="font-size: 14px">สิ่งที่ต้องทำและมีในแผน</span></span><br /> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สัญญาเตือนภัยฉุกเฉิน และสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์ที่รายงานสถานการณ์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - รายชื่อสถานที่ 2 แห่งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพบกันได้หลังจากพลัดหลงโดยสถานที่แรกให้อยู่ ใกล้บริเวณบ้านและอีกสถานที่อยู่นอกพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง</span></span></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,205)"><span style="font-size: 14px">ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">ลักษณะการเตือนภัยมี 4 ประเภท คือ</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. </span></span><span style="color: rgb(0,0,128)"><span style="font-size: 14px">การเฝ้าระวังน้ำท่วม :</span></span><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px"> มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมและอยู่ในระหว่างสังเกตุการณ์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. </span></span><span style="color: rgb(0,0,128)"><span style="font-size: 14px">การเตือนภัยน้ำท่วม : </span></span><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">เตือนภัยจะเกิดน้ำท่วม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. </span></span><span style="color: rgb(0,0,128)"><span style="font-size: 14px">การเตือนภัยน้ำท่วมรุนแรง : </span></span><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ภ</span></span><span style="color: rgb(0,0,128)"><span style="font-size: 14px">าวะปกติ :</span></span><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px"> เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติหรือเป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,205)"><span style="font-size: 14px">สิ่งที่คุณควรทำ :</span></span><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px"> หลังจากได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงาน<samp>ด้านเตือนภัยน้ำท่วม</samp></span></span></p> <p> <samp><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์หรือรถแจ้งข่าว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ถ้ามีการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและคุณอยู่ในพื้นที่หุบเขาให้ปฎิบัติดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ปีนขึ้นที่สูงให้เร็วสุดเท่าที่จะทำได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - อย่าพยายานำสัมภาระติดตัวไปมากเกินไป ให้คิดว่าชีวิตสำคัญที่สุด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเสณน้ำหลาก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ดำเนินการตามแผนรับมือน้ำท่วมที่ได้วางแผนไว้แล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ถ้ามีการเตือนภัยการเฝ้าระวังน้ำท่วมจะยังมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือน้ำท่วม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. ถ้ามีการเตือนภัยน้ำท่วมและคุณอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมถึง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: rgb(0,0,128)"><span style="font-size: 14px">ควรปฎิบัติดังนี้</span></span><br /> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊ซถ้าจำป็น<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - อุดปิดช่องน้ำทิ้งอ่างล่างจาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - พื้นที่ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่น้ำสามารถไหลเข้าบ้าน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - อ่านวิธีการที่ทำให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่ออยู่นอกบ้าน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ล็อคประตูบ้านและอพยพขึ้นที่สูง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ถ้าไม่มีที่ปลอดภัยบนที่สูง ให้ฟังข้อมูลจากวิทยุหรือโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานที่หลบภัยของหน่วยงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. หากบ้านพักอาศัยของคุณไม่ได้อยู่ในที่น้ำท่วมถึง</span><br /> <span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - อ่านวิธีการที่ทำให้ความปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้าน</span></span><br /> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. หากบ้านพักอาศัยของคุณไม่ได้อยู่ในที่น้ำท่วมถึงแต่อาจมีน้ำท่วมในห้องใต้ดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ปิดแก็ซหากคาดว่าน้ำจะท่วมเตาแก็ซ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นข้างบน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ห้ามอยู่ในห้องใต้ดิน เมื่อมีน้ำท่วมถีงบ้าน</span></span></samp></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="font-size: 14px"><span style="font-size: 16px">น้ำท่วมฉับพลัน</span></span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คือ น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในบริเวณที่ลุ่มต่ำ ในแม่น้ำ ลำธารหรือร่องน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกหนักมากติดต่อกันหรือจากพายุฝนที่เกิดซ้ำที่หลายครั้ง น้ำป่าอาจเกิดจากที่สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์ เช่น เขื่อนหรือฝายพังทลาย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ถ้าได้ยินการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันให้วิ่งไปบนที่สูงทันที<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ออกจารถและที่อยู่ คิดอย่างเดียวว่าต้องหนี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - อย่าพยายามขับรถหรือวิ่งย้อนกลับไปทางที่ถูกน้ำท่วม</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <h3 style="color: red"> <span style="font-size: 14px"><span style="color: rgb(0,0,205)">ปลอดภัยไว้ก่อนเมื่ออยู่นอกบ้าน</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,205)"><span style="font-size: 14px">- ห้ามเดินตามเส้นทางที่น้ำไหล</span></span><br /> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตจากจมน้ำตายในขณะที่น้ำกำลังมาความสูงของน้ำแค่ 15 ซม. ก็ทำให้เสียหลักล้มได้ ดังนั้นถ้ามีความจำเป็นต้องเดินผ่านที่น้ำไหลให้ลองนำไม้จุ่มเพื่อวัดระดับ น้ำก่อนทุกครั้ง</span></span><br /> <br /> <span style="color: rgb(0,0,128)"><span style="font-size: 14px">- ห้ามขับรถในพื้นที่ที่กำลังโดนน้ำท่วม</span></span><br /> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การ ขับรถในพื้นที่ที่น้ำท่วมมีความเสียงสูงมากที่จะจมน้ำ หากเห็นป้ายเตือนตามเส้นทางต่างๆ ห้ามขับรถเข้าไปเพราะอาจมีอันตรายข้างหน้า น้ำสูง 50 ซม. พัดรถยนต์จักรยสานยนต์ให้ลอยได้</span></span><br /> <br /> <span style="color: rgb(0,0,128)"><span style="font-size: 14px">- ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสาย :</span></span><br /> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระแส ไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านได้ เมื่อเกิดน้ำท่วมแต่ละครั้งจะมีผู้เสียชีวิต เนื่องจากไฟดูดมากกว่าสาเหตุอื่นๆ เมื่อเห็นสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหายกรุณาแจ้ง 191 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</span></span></p> <p> <span style="font-size: 20px"><span style="color: rgb(255,0,0)">หลังน้ำท่วม</span></span></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">3 ขั้นตอนที่คุณควรทำในวันแรก ๆ หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม</span></span></h3> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,205)"><span style="font-size: 14px">ขั้นตอนที่ 1 : </span></span><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">เอาใจใส่ตัวเอง</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วม คุณและครอบครัวอาจเกิดความซึมเศร้า และต้องใช้เวลากลับสู่ภาวะปกติอย่าลืมว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นอาคารบ้าน เรือน ได้รับความเสียหาย คุณต้องดูแลตัวเองและครอบครัว พร้อมกับการบูรณะบ้านให้กลับบ้านเหมือนเดิม อุปสรรคที่สำคัญคือ ความเครียด รวมทั้งปัญหาอื่น เช่น นอนหลับยาก ฝันร้ายและปัญหาทางกาย โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งคุณและครอบครัวควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ให้เวลากับครอบครัวเพราะความอบอุ่นในครอบครัวอาจช่วยเยี่ยวยารักษาได้ดี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. พูดคุยปัญหากลับเพื่อนและครอบครัว ร่วมแบ่งปันความกังวลจะช่วยให้ได้ระบายและผ่อนคลายความเครียด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ผักผ่อนและกินอาหารที่เป็นประโยชน์ เพราะมีปัญหาทั้งความเครียดและทางกายเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแอ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. จัดรำดับสิ่งที่จำเป็นต้องทำตามลำดับก่อนหลังและค่อย ๆ ทำ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์เมื่อเกิดอาการซึมเศร้าจนที่จะรับมือได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. ดูแลเด็กๆให้ดี และโปรดเข้าใจเด็กมีความตื่นกลัวไม่แพ้กัน และอย่าตำหนิเด็กที่มีพฤติกรรมแลก ๆ หลังจากน้ำท่วม เช่น ฉี่รดที่นอน ดูดนิ้วโป้งหรืเกาะคุณอยู่ตลอดเวลา จำไว้ว่าเด็กพึ่งผ่านเหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. ระวังเรื่องสุขอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่เคยน้ำท่วม</span></span></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,205)"><span style="font-size: 14px">ขั้นตอนที่ 2 </span></span><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">การจัดการดูแลบ้านของคุณ</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ที่ผ่านมามีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตเนื่องจากน้ำท่วมส่วนใหญ่เกิดจากถูกไฟดูด หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ำลดสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อกลับบ้านคือ การตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนเข้าบูรณะและอยู่อาศัย โดยมีขั้นตอนดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.ปรับจูนคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ฟังรายงานสถานการณ์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.ติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.เดินตรวจตารอบ ๆ บ้าน และเซ็คสายไฟฟ้า สายถังแก็สโดยถ้าหากเกิดแก็สรั่วจะสามารถรู้ได้จากกลิ่นแก็สให้ระวังและรีบ โทรแจ้งร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่าย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตัวบ้าน ระเบียง หลังคา ให้แน่ใจว่าโครงสร้างทุกอย่างปลอดภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.ตัดระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าบ้าน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.ปิดวาล์วแก็สให้สนิทหากได้กลิ่นแก็สรั่วก่อไม่ควรเข้าใกล้บริเวณนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.เข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวัง แลพอย่าใช้วัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฟ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.ถ่ายรูปความเสียหาย เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากประกัน (ถ้ามี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.เก็บกู้สิ่งของที่มีค่า และห่อหุ้มรูปภาพหรือเอกสารสำคัญ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.เก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศ และตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.ซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหาย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.เก็บกวาดกิ่งไม้หรือสิ่งปฏิกูลในบ้าน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13.ตรวจ หารอยแตกหรือรั่วของท่อน้ำถ้าพบให้ปิดวาฃ์วตรงมิเตอร์น้ำ และไม่ควรดื่มและประกอบอาหารด้วยน้ำจากก๊อกน้ำ จนกว่าจะรู้ว่าสะอาดและปลอดภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 ระบายน้ำออกจากห้องใต้ดินอย่างช้า ๆ เนื่องจากแรงดันน้ำภายนอกอาจจะมากจนทำให้เกิดรอยแตกของผนังหรืพื้นห้องใต้ดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15.กำจัดตะกอนที่มาจากน้ำเนื่องจากเซื้อโรคส่วนมากมักจะมาจากตะกอน</span></span></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,205)"><span style="font-size: 16px">โรคที่มากับน้ำท่วม</span></span></h3> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">โรคน้ำกัดเท้าและผื่นคัน</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เกิด ขึ้นได้ก็เพราะผิวหนังเท้าของเรา โดยเฉพาะที่ง่ามเท้าเกิดเปียกชื้นและสกปรก เวลาที่เท้าสกปรก สิ่งสกปรกจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ทำให้เชื้อราหรือเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ ดี เท้าที่แช่น้ำหรือเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ผิวหนังที่เท้าอ่อนส่วนผิว ๆของหนังจะเปื่อยและหลุดออก เศษผิวหนังที่เปื่อยนี้จะทำให้เชื้อโรคที่ปลิวไปปลิวมาเกาะติดได้ง่าย และผิวที่เปื่อยก็เป็นอาหารของเชื้อราได้ดี เชื้อราจึงไปอาศัยทำให้เกิดแผลเล็กๆขึ้นตามซอกนิ้วเท้าเกิดเป็นโรคน้ำกัด เท้าขึ้น<br /> โรคน้ำกัดเท้า มักพบว่ามีอาการคันและอักเสบตามซอกนิ้วเท้า (หรือนิ้วมือ) และถ้ามีเชื้อแบคทีเรียเข้าแทรกซ้อนด้วย ก็จะทำให้อักเสบเป็นหนอง และเจ็บปวดจนเดินลำบากได้</span></span></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">ไข้หวัด</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ไข้หวัดเป็นการติดเชื้อของจมูก และคอ บางครั้งเรียก upper respiratory tract infection URI เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งรวมเรียกว่า Coryza viruses ประกอบด้วย Rhino-viruses เป็นสำคัญ เชื้อชนิดอื่นๆมี Adenoviruses, Respiratory syncytial virus เมื่อเชื้อเข้าสู่จมูก และคอจะทำให้เยื่อจมูกบวม และแดง มีการหลังของเมือกออกมาแม้ว่าจะเป็นโรคที่หายเองใน 1 สัปดาห์แต่เป็นโรคที่นำผู้ป่วยไปพบแพทย์มากที่สุดโดยเฉลี่ยเด็กจะเป็นไข้ หวัด 6-12 ครั้งต่อปี ผู้ใหญ่จะเป็น 2-4 ครั้ง ผู้หญิงเป็นบ่อยกว่าผู้ชายเนื่องจากใกล้ชิดกับเด็ก คนสูงอายุอาจจะเป็นปีละครั้ง</span></span></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">โรคเครียดวิตกกังวล</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ความเครียดเป็นระบบเตือนภัยของร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีมันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่น ความตื่นเต้นความท้าทายและความสนุก สรุปแล้วความเครียดคือสิ่งที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมี่ทั้ง ผลดีและผลเสีย</span></span></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">โรคตาแดง</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรคตาแดงเป็นโรคตาที่พบได้บ่อย เป็นการอักเสบของเยื่อบุตา(conjuntiva)ที่คลุมหนังตาบนและล่างรวมเยื่อบุตา ที่คลุมตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป็นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง สาเหตุอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีบ ไวรัส Chlamydia trachomatis ภูมิแพ้ หรือสัมผัสสารที่เป็นพิษต่อตา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส มักจะติดต่อทางมือ ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวโดยมากใช้เวลาหาย 2 สัปดาห์ ตาแดงจากโรคภูมิแพ้มักจะเป็นตาแดงเรื้อรัง มีการอักเสบของหนังตา ตาแห้ง การใช้contact lens หรือน้ำยาล้างตาก็เป็นสาเหตุของตาแดงเรื้อรัง</span></span></p> <h3 style="color: red"> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">โรคอุจาจระร่วง</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรคอุจจาระร่วง หมายถึง ภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว จำนวน 3 ครั้งต่อกันหรือมากกว่า หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในลำไส้จากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ปรสิตและหนอนพยาธิ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยมักจะหาสาเหตุของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการ อุจจาระร่วงไม่ได้ ก็จะให้การวินิจฉัยจากอาการ อาการแสดงและลักษณะอุจจาระได้แก่ บิด (Dysentery) อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ไข้ทัยฟอยด์ (Typhoid fever) เป็นต้น ในกรณีที่มีอาการของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่ใช่โรคดังกล่าวข้างต้น และอาการไม่เกิน 14 วัน ก็จะรายงานเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)</span></span><br /> &nbsp;</p> <h3 style="color: blue"> <span style="color: rgb(165,42,42)"><span style="font-size: 20px">แหล่งให้ความช่วยเหลือน้ำท่วม</span></span></h3> <h3 style="color: red"> <span style="font-size: 16px"><span style="color: rgb(0,0,0)">หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน้ำท่วม</span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมและหมายเลขสอบถามข้อมูลน้ำท่วมต่าง ๆ<br /> <br /> 1. ศูนย์รับบริจาคสิ่งของโคราช<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - หากต้องการบริจาคสิ่งของ ให้ไปที่ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมานะคะ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ต้องการบริจาคเงิน ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 044-259-996-8, 044-259-993-4 หรือโอนมาได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี &ldquo;เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา&rdquo; เลขบัญชี 301-0-86149-4</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">2. ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สามารถสอบถามและขอความช่วยเหลือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-342652-4 และ 044-342570-7</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">3. โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-251-2188 ตลอด 24 ชั่วโมง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ทางโรงพยาบาลมีความต้องการน้ำดื่มบรรจุขวด นมกล่อง และอาหารแห้ง รวมทั้งของใช้เบ็ดเตล็ดผู้ป่วย เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย เป็นจำนวนมาก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี &ldquo;โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา&rdquo; เลขที่บัญชี 301-3-40176-1</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">4. กรมอุตุนิยมวิทยา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เว็บไซต์ tmd.go.th<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร (AM 1287 KHz) โทร. 02-383-9003-4, 02-399-4394<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.นครราชสีมา (FM 94.25 MHz)โทร. 044-255-252<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.พิษณุโลก (FM 104.25 MHz) โทร. 055-284-328-9<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ระยอง (FM 105.25 MHz) โทร. 038-655-075, 038-655-477<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต (FM 107.25 MHz) โทร. 076-216-549<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ชุมพร (FM 94.25 MHz) โทร. 077-511-421</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เว็บไซต์ disaster.go.th<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สายด่วนนิรภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1784<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ขบวนช่วยเหลือน้ำท่วมออกเรื่อย ๆ ขอรับบริจาคเน้นไปที่ น้ำ, ยาแก้ไข้, เสื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-7450-6 แผนที่คลิกที่นี่</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">6. กรุงเทพมหานคร</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาคารศาลาว่าการกทม.1 (เสาชิงช้า), ศาลาว่าการกทม.2(ดินแดง) และที่สำนักงานเขตทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ 50 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-6858</span></span><br /> &nbsp;</p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">7. สภากาชาดไทย</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี &ldquo;สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย&rdquo; เลขที่บัญชี 045-3-04190-6 แล้วแฟ็กซ์ใบนำฝากพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่มาที่ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน หมายเลขโทรสาร 02-250-0120 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4066-8<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากมาจากถนนพระราม 4 ให้เลี้ยวตรงแยกอังรีดูนังต์ เมื่อเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ให้ชิดซ้ายทันที เนื่องจากอยู่ต้นๆถนน (ทางด้านพระราม 4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรือ 1102 หากเป็นวันหยุดราชการ ต่อ 1302 , 02-251-7614-5 หมายเลขโทรสาร 02-252-7976<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สามารถลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ http://www.rtrc.in.th/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603 มาช่วยแพ็คชุดธารน้ำใจ หรือช่วยขนพวกข้าวสารอาหารแห้งขึ้นรถบรรทุก แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องการผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถยกของหนักได้ (เพราะงานค่อนข้างหนัก และต้องยกของหนัก) เป็นผู้ชายก็จะดีมาก หากเราต้องการกำลังพล จะโทรศัพท์ไปติดต่อว่าจะสะดวกมาในวันที่เราแพ็คของหรือไม่ เป็นราย ๆ ไป</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 14px">ข้อมูลจาก&nbsp; </span></span><a href="http://www.cendru.net/" target="_blank">http://www.cendru.net</a><span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span></p> <br /> Tue, 25 Oct 2011 13:53:00 +0700 อุปกรณ์ยังชีพ http://chiang.myreadyweb.com/article/topic-5188.html <a href="http://board.palungjit.com/f178/การเตรียมตัวและการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นอุปกรณ์ยังชีพ-285811.html"><strong>การเตรียมตัวและการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นอุปกรณ์ยังชีพ ประโยชน์คือ </strong><br /> <br /> 1. สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น โดยประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวให้เป็นประโยชน์<br /> เพื่อการยังชีพในภาวะฉุกเฉิน เช่น กรณีทำกระเป๋ายังชีพหาย<br /> หรือกรณีที่กลับไปที่พักเพื่อเอากระเป๋ายังชีพไม่ได้<br /> <br /> 2. ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ราคาแพง สำหรับที่ท่านมีงบประมาณจำกัด<br /> <br /> 3. ช่วยลดจำนวนและน้ำหนักของอุปกรณ์และสัมภาระที่ต้องแบกหรือขนย้าย<br /> <br /> <br /> <font color="black"><b>เชิญทุกท่านเสนอความเห็น ให้ความรู้และข้อแนะนำวิทยาทานครับ....</b></font><br /> <strong>ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่<br /> <span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span></strong><br /> http://board.palungjit.com/f178/การเตรียมตัวและการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นอุปกรณ์ยังชีพ-285811.html</a> Wed, 19 Oct 2011 10:03:00 +0700 รวมจุดรับความช่วยเหลือ http://chiang.myreadyweb.com/article/topic-5209.html <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30995_845472326.jpg" style="width: 713px; height: 224px" /></td> </tr> <tr> <td> <img alt="" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30996_2011107958.jpg" style="width: 714px; height: 224px" /></td> </tr> <tr> <td> &nbsp;<img alt="" src="http://www.thaiflood.com/images/banner-opencare.jpg" style="width: 714px; height: 224px" /></td> </tr> <tr> <td> &nbsp;<br /> <table align="center" bgcolor="#ffcc66" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0" width="660"> <tbody> <tr> <td> <table align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="12" cellspacing="0" width="648"> <tbody> <tr> <td align="middle" bgcolor="#ffffcc" style="font-family: tahoma; color: #333; font-size: 20px" valign="top"> <div> <strong style="color: #be0043">กรมประชาสัมพันธ์ </strong><strong>ประสานงาน ร่วมกับ </strong><br /> <strong style="color: #1f70b9">ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย</strong> <a href="http://www.thaiflood.com/" target="_blank"><strong style="font-family: tahoma; color: #7ebe00; font-size: 15px">www.thaiflood.com</strong></a></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <a href="http://www.prd.go.th/" target="_blank"><img align="left" border="0" height="150" src="http://www.thaiflood.com/images/prd_logo.png" style="margin-right: 13px" width="150" /></a> <div> <strong style="font-size: 18px">ขอให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ร่วมจัดส่งข้อมูลที่<br /> จำเป็นเร่งด่วนในการเตือนและช่วยเหลือประชาชน</strong> ตลอดจน เปิด <strong>รับแจ้งข้อมูลจากภาคประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย</strong> เพื่อนำมาเผยแพร่ในสื่อ อินเทอร์เน็ต ร่วมกับสื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์<br /> <br /> <strong><a href="http://form.thaiflood.com/request" style="color: #666666" target="_blank">สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์มในเว็บไซต์ <font color="#009900">www.thaiflood.com</font></a></strong><br /> และอีเมล์ <a href="mailto:webmaster@thaiflood.com" target="_blank"><img align="absBottom" border="0" height="23" src="http://www.thaiflood.com/images/thaiflood_mail.png" width="258" /></a></div> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--<strong style="font-size:18px; font-family:Tahoma; color:#555;">ข่าวสถานการณ์อุทกภัย จาก กรมประชาสัมพันธ์</strong>--> <span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span></td> </tr> <tr>  <td style="text-align: center"> &nbsp;<a href="http://form.thaiflood.com/request"><img alt="" src="http://www.thaiflood.com/images/give_02.gif" /></a><a href="http://form.thaiflood.com/delivery"><img alt="" src="http://www.thaiflood.com/images/give_01.gif" style="width: 308px; height: 141px" /></a></td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <br /> <br /> Wed, 19 Oct 2011 09:43:00 +0700 เส้นใยสังเคราะห์ http://chiang.myreadyweb.com/article/topic-5189.html <p> มารีวิวกันที่สิ่งสุดท้ายที่มีความจำเป็นในการถักตุ๊กตา มีไหม มีเข็มโครเชต แล้วก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องมี โพลีเอสเตอร์ วัสดุที่จะอัดยัดไส้ให้กับตุ๊กตาของเรา ถึงแม้โทคโนโลยีจะก้าวหน้าในระดับนาโน หรือส่งยานไปลงจอดลัลล้าดาวอังคารแต่เราก็ยังไม่สามารถเป่าลมปู๊ดๆ ใส่รูตูดตุ๊กตาให้มันพองลมได้เหมือนลูกโป่ง เพราะฉะนั้นก็ก้มหน้าก้มตาหาโพลีเอสเตอร์มาใช้กันต่อไป</p> <p> โพลีเอสเตอร์เท่าที่เห็นมีขายเพื่อสำหรับนำมาใช้ทำงานฝีมือต่างๆ โดยทั่วไปจะมีให้เห็น 3 แบบ ไม่รู้ว่ามันมีมากกว่านี้รึเปล่าเห็นแค่ไหนก็แนะนำเท่านั้นพอก็แล้วกันนะ</p> <h4> <a href="#">ใยโพลีเอสเตอร์แบบแผ่น</a></h4> <p> ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแบบแผ่น มันก็เลยเป็นแผ่นๆ 555 หรือใครจะเถียง ถ้าอยากจะทำพวกงาน คลิลท์ ผ้าห่ม ผ้านวม ก็ให้หาซื้อแบบนี้มาใช้ มีหลายเกรด ความหนา ความแน่น ความนุ่ม ขึ้นอยู่กับความชอบ และราคาที่พึงพอใจ อ้าว&hellip;&hellip;รูปล่ะ ทำไมไม่มีรูป กั๊กวิชา หวงความรู้กันหรอ เปล่าน๊าาา แบบว่าเคยมีแต่ไม่รู้ไปหมกไว้ที่ไหน หาไม่เจอเลยไม่ได้ถ่ายรูปตัวอย่างมาให้ดู ข้ามๆ ไปแล้วกัน</p> <h5> <span style="font-size: 12px"><a href="#">ใยโพลีเอสเตอร์แบบก้อน</a></span></h5> <p> <a class="shutterset_singlepic31" href="http://www.fozzilcrochetdoll.com/wp-content/gallery/accessory/polyester02.jpg" title=""> </a>มันก็จะเป็นก้อนๆ&nbsp; คือมันจะเป็นกลุ่มก้อนสายไหมติดกันไปเวลาจะใช้ก็ต้องดึงให้มันขาดออกจากกัน แล้วมายัดใส่ตุ๊กตา อันนี้หาซื้อได้ง่ายตามร้านวัสดุเย็บปักถักร้อย ตามศูนย์การค้าแผนกงานฝีมือทั่วๆ ไป จะมีหลายเกรดเช่นกัน นิยมแบ่งใส่ถุงขาย ชั่งเป็นกรัม ปกติผมจะซื้อแบบถุงละ 1 กิโล แบบว่ากักตุนไว้ใช้ได้นานดี ขนาด 1 กิโลกรัม ก็ประมาณยัดหมอนไซส์ปกติ ได้ 1 ใบกำลังหลับฝันดี ถ้าจะซื้อเลือกเกรดดีๆ หน่อย คือน้ำหนักเบา คืนรูปได้ดี(ลองบีบๆ แล้วเด้งดึ๋งกลับสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว ไม่แฟ่บย้วยเป็นถุงชา) ไม่อมน้ำ(อย่าได้ลองก่อนซื้อ อาจจะมีการตบกันเกิดขึ้น) เผื่ออยากจะซักตุ๊กตาที่เปรอะเปื้อนสิ่งไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ซักแล้วตุ๊กตาจะได้ไม่เหี่ยวเฉาเกินงาม เอาเป็นว่าถ้าเกรดดีมันจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบครัน</p> <h6> <span style="font-size: 11px"><a href="#">ใยโพลีเอสเตอร์แบบใยบอลล์</a></span></h6> <p> <a class="shutterset_singlepic30" href="http://www.fozzilcrochetdoll.com/wp-content/gallery/accessory/polyester01.jpg" title=""> </a>เป็นนวตกรรมที่เลอค่าขึ้นมาอีกขั้นจากแบบก้อน มันจะผ่านกรรมวิธีปั่นออกมาเป็นก้อนกลมๆ เล็กๆ ขนาดประมาณลูกปัด เวลาหยิบออกมาใช้จะแลดูเหมือนไข่กบ รู้สึกชอบใยโพลีเอสเตอร์แบบนี้ขึ้นมาฉับพลัน ด้วยความรู้สึกที่ว่ามันง่ายต่อการใช้ดี หยิบออกมาแล้วยัดเลยไม่ต้องกะปริมาณเหมือนแบบก้อน ที่บางทีจะต้องมาดูว่าชิ้นงานขนาดนี้จะดึงให้ขาดออกมาแค่ไหน และไม่รู้ว่าคิดไปเองรึเปล่า ว่าแบบใยบอลล์ มันจะคืนตัว ฟูกว่าแบบก้อน เพราะเนื่องจากมันเป็นเม็ดเล็กๆ ซึ่งทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับเม็ดอื่นๆ ได้มากขึ้น เวลายัดรวมกันก็เลยมีช่องว่างระหว่างแต่ละเม็ดและผิวสัมผัสดันกันเอง จึงเกิดปรากฏการณ์ ฟู ฟู เอฟเฟกต์ เดี๋ยวจะส่งเรื่องให้กรวงทรวงวิทยาศาสตร์และทรัพยากรณ์มนุษย์วิจัยสมมติฐานดู</p> <p> ข้อเสีย : ใยบอลล์มีข้อเสียคือ อย่ายัดไส้หน้าพัดลม มันจะปลิวกระจายเกลื่อนห้องทำให้ต้องมาตามเก็บกวาดให้เหนื่อยหลังจากเสร็จงาน และอีกข้อคือมันหาซื้อได้ยากกว่าแบบก้อน แต่ช้าก่อน&hellip;.. เมื่อเดือนที่แล้วไปเดิน the mall บางกะปิแผนกเย็บปักถักร้อย เห็นมีขนาด 250 กรัม วางขายอยู่ 2 ถุง ใครสนใจอยากลอง รีบไปจับจองด่วน<br /> <br /> บทความโดย : <a href="http://www.fozzilcrochetdoll.com/review-polyester/">http://www.fozzilcrochetdoll.com/review-polyester/</a><br /> <span _fck_bookmark="1" style="display: none">บ&nbsp;</span></p> Tue, 18 Oct 2011 12:59:00 +0700 ผลิตเสื้อชูชีพ http://chiang.myreadyweb.com/article/topic-5185.html <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 592px; height: 63px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" height="428" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30844_1790832623.JPG" style="width: 637px; height: 428px" width="641" /></td> </tr> <tr> <td> <img alt="" height="480" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30845_1590056220.JPG" width="696" /></td> </tr> <tr> <td> <img alt="" height="580" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30846_876399861.JPG" style="width: 789px; height: 580px" width="807" /></td> </tr> </tbody> </table> Tue, 18 Oct 2011 11:39:00 +0700 ส้วมฉุกเฉิน http://chiang.myreadyweb.com/article/topic-5186.html <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 593px; height: 511px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" height="248" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30838_190854147.JPG" style="width: 302px; height: 238px" width="313" /></td> <td> <img alt="" height="225" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30839_1830816102.JPG" style="width: 297px; height: 235px" width="316" /></td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <img alt="" height="219" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30840_2132671041.JPG" width="308" /></td> <td> <img alt="" height="223" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30841_859848432.JPG" style="width: 305px; height: 230px" width="294" /></td> </tr> </tbody> </table> Tue, 18 Oct 2011 11:37:00 +0700 สร้างคันกระสอบทราย http://chiang.myreadyweb.com/article/topic-5187.html <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30832_1203225687.JPG" style="width: 622px; height: 454px" /></td> </tr> <tr> <td> <img alt="" height="252" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30833_349711107.JPG" style="width: 624px; height: 252px" width="729" /></td> </tr> <tr> <td> <img alt="" height="298" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30834_390068514.JPG" style="width: 625px; height: 298px" width="626" /></td> </tr> <tr> <td> <img alt="" height="400" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30835_583562069.JPG" width="627" /></td> </tr> <tr> <td> <img alt="" src="http://www.myreadyweb.com//storage/1/1875/images/gallery/content/content_30837_1110769579.JPG" style="width: 625px; height: 321px" /></td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> Tue, 18 Oct 2011 11:36:00 +0700